Franchise

Expansion Franchise Geliştirme Danışmanlığı

Dünyada büyük ilgi ve kabul gören franchising sistemi, son 15-20 senedir Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış olup pazara çok sayıda yerli ve yabancı franchise markası girmiştir.

Franchise yada diğer bir tabirle bayilik danışmanlık hizmetleri başta Amerika olmak üzere, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak sunulmakta olup bu hizmetlerden yararlanan girişimcilerin franchise / bayilik seçiminde kendi başlarına hareket eden girişimcilere göre çok daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Günümüzde çok sayıda franchise / bayilik seçeneği olmakla birlikte, deneyimsiz girişimcilerin kendileri için en uygun franchise / bayilik veren firmaları belirlemeleri son derece zordur. Girişimcinin, franchise tekliflerini sağlıklı olarak değerlendirebilmesi için bu konuda geniş bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir. Türkiye’de mevcut franchise seçenekleri arasında pek çok açıdan önemli farklılıklar vardır. Ayrıca, yatırımcı adayının yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadan, doğru fizibilite yapılmadan yapacağı yanlış bir seçimin maliyeti çok ağır olabilir.

Böyle olumsuzluklarla karşılaşmamanız için ülke ekonomisinin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak, maddi olanaklarınız, kişilik özellikleriniz, iş tecrübeniz ve beklentileriniz doğrultusunda en uygun franchise seçeneklerini belirlemeniz için nasıl bir araştırma ve değerlendirme yapmanız gerektiğine ilişkin bilgi verilip yapıcı önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, ilgilendiğiniz bir franchise varsa, söz konusu franchise’ın sizle birlikte ortak bir değerlendirilmesi yapılarak, artı ve eksileri ortaya konulacaktır.

Expansion Franchise Danışmanlık Hizmetlerimizin Yararları
Danışmanlık hizmetlerimizden girişimcilerin sağlayacağı yararlar doğal olarak kişiden kişiye farklılık gösterecek olmakla beraber, hizmetlerimizden yararlanan tüm girişimcilerin önemli kazanımlar elde etmesi amaçlanmaktadır. Girişimcilerin Expansion franchise danışmanlık hizmetlerimizden sağlayacakları en temel iki faydayı şöyle özetleyebiliriz;
1- Yatırım Yapılacak Marka – İş Modeli Seçimi
2- Yatırım Yapılacak Lokasyon Seçimi
Bu iki seçimi doğru yapabilmek için izlenecek yollar şöyledir;

  • Öncelikle yatırımcı adayının maddi olanakları, diğer bilgi ve becerileri, kişilik özellikleri doğrultusunda hangi sektöre daha uygun olduğunun belirlenmesi
  • Yatırım sonrasındaki elde edilecek kazancın kişiyi tatmin edip etmeyeceğinin belirlenmesi
  • Yatırım yapılacak sektöre ve lokasyona karar verildikten sonra doğru bir fizibilite ve kar / zarar tablolarının oluşturulması
  • Franchise sisteminin artıları ve eksileri, franchise seçerken dikkat edilmesi gereken konular ve franchise satın alırken en çok yapılan hatalar hakkında bilgi verilerek girişimcinin bilinçlendirilip ciddi maddi ve manevi kayıplara uğramasının önüne geçilmesi
  • Yatırımcının franchise açma sürecine etkinlik ve hız kazandırılması

Franchise Başvuru Formu